8 Aralık 2013 Pazar

Makale/Çalışma Notu Listemiz


NO
Makale/Çalışma Notu Adı
YAYIM YERİ
CİLT
SAYI
AY
YIL

 1.  
Ticaret Sicili Müdürlüğü Personeli
TEMATİC
1
1
Eylül
2013
 1.  
Belediye Toptancı Hallerindeki İşyerlerinin Satışı ve Kiralanması Sorunu
yerel yönetim ve denetim
18
4
Nisan
2013
 1.  
Belediye Toptancı Hallerinin Özelleştirilmesi
yerel yönetim ve denetim
17
12
aralık
2012
 1.  
5957 Sayılı Hal Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri Çerçevesinde Belediye Cezaları
yerel yönetim ve denetim
17
9
eylül
2012
 1.  
yerel yönetim ve denetim
16
12
aralık
2011
 1.  
Deontolojik Ahlak Çalışmaları:Şiddet
mevzuat dergisi
8
91
temmuz
2005
 1.  
Deontolojik Ahlak Çalışmaları:Olgunluk
mevzuat dergisi
8
90
haziran
2005
 1.  
Deontolojik Ahlak Çalışmaları:İrtikap
mevzuat dergisi
8
89
mayıs
2005
 1.  
Deontolojik Ahlak Çalışmaları:Görevi İhmal
mevzuat dergisi
8
88
nisan
2005
 1.  
Deontolojik Ahlak Çalışmaları:Görev Ve Yetkinin Kötüye Kullanılması
mevzuat dergisi
8
87
mart
2005
 1.  
Deontolojik Ahlak Çalışmaları:Değer
mevzuat dergisi
8
86
şubat
2005
 1.  
Norveç Yerel Yönetimleri
mevzuat dergisi
7
80
ağustos
2004
 1.  
19 Şubat 2001-3 Kasım 2002 Dönemi Türk Siyasal Hayatına Yön Veren Aktörler
mevzuat dergisi
7
77
mayıs
2004
 1.  
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı İncelemesi (2)
yerel yönetim ve denetim
10
4
nisan
2004
 
 1.  
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı İncelemesi (1)
yerel yönetim ve denetim
9
3
mart
2004
 
 1. y
Yeni Tüketici Yasası: Uygulama Yönetmelikleri
yerel yönetim ve denetim
8
9
eylül
2003
 1.  
Yeni Tüketici Yasası: Genel Hatlarıyla
yerel yönetim ve denetim
8
8
ağustos
2003
 1.  
Evrakta Sahtekarlık Suçları ( Yargıtay İctihatları Doğrultusunda)
yerel yönetim ve denetim
8
5
mayıs
2003
 1.  
Siyasi Partilerimizin Programlarında Yerel Yönetimler
yerel yönetim ve denetim
7
9
eylül
2002
 1.  
Belediyeler Nasıl Toptancı Hâl Kurabilir
dergiden dergisi
 
33
mayıs
2002
 1.  
Türk Ceza Kanununda Memur Suçları: Zimmet, İrtikap Rüşvet
dergiden  dergisi
 
34
mayıs
2002
 1.  
Türk Yerel Yönetimlerine Yeniden Bir Bakış
mevzuat dergisi
5
50
şubat
2002
 1.  
552 Sayılı Khk Ve Belediye Toptancı Halleri
idari ve mali mevzuat
7
2
şubat
2002
 
 1.  
Yerel Yönetimlere Yeniden Bir Bakış
yerel yönetim ve denetim
7
1
ocak
2002
 1.  
Toplumsal Kültürün Oluşmasında Siyasal Toplumsallaşmanın Rolü Ve Siyasal Katılma Kavramı
 
yerel yönetim ve denetim
6
5
mayıs
2001
 
 1.  
552 Sayılı Khk Ve Belediye Toptancı Halleri
mevzuat dergisi
4
45
eylül
2001
 1.  
Kurumsal Etkinlikte Anahtar Bir Kavram: Örgütsel Değişim
sayıştay dergsi
 
40
ocak-mart
2001
 
 1.  
Türk Kamu Yönetiminde Kamu Konutları (Lojman) Nın Satışı Sorununa İlişkin Bir Değerlendirme
yerel yönetim ve denetim
 
6
7
temmuz
2001
 1.  
Türkiyede Yerel Yönetimler:Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Açısından Bir Değerlendirme
yerel gündem
2
8
ağustos
2000
 1.  
Belçika Ve Türk Yerel Yönetimleri
yerel yönetim ve denetim
5
11
kasım
2000
 1.  
Ticarete İlişkin Beyaz Kitap Ve Aksiyon Planı
eskişehir ticaret odası dergisi
 
 
77
nisan
2000
 1.  
Ticarete İlişkin Beyaz Kitap: Komisyonun Yeni Stratejisi
istanbul sanayi odası dergisi
 
 
temmuz
1999
 1.  
Çevre Hakkı Ve Çevre Korumacılığının Gelişimi
gazi üniversitesi iibf dergisi
13
1-2
 
1997
 1.  
Kamuda Etik: Ümitsizlik Kışından Umut Baharına
 
 
 
 
 
 1.  
Yaş Meyve Ve Sebzenin Pazarlanmasında Belediye Toptancı Halleri, Semt Pazarları Ve Üretici Örgütleri
 
 
 
 
 
 1.  
Amerikan Pamuğunun Sınıflandırılması
 
 
 
 
 
 1.  
Pamuk Sınıflandırılmasında Pakistan Projesi
 
 
 
 
 
 1.  
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı
 
 
 
 
 
 1.  
Bir Dinamiğin İktisadi, Siyasi, Toplumsal Ve İdeolojik Olması Nedir?
 
 
 
 
 
 1.  
Kamu Yönetimi Disiplininin Açmazı
 
 
 
 
 
 1.  
Marc Abeles’ İn “Devletin Antropolojisi” Adlı Eserinin Analizi
 
 
 
 
 
 1.  
Makinaların Yükselişi
 
 
 
 
 
 1.  
Yerel Yönetimleri Sınıflandırmak
 
 
 
 
 
 1.  
Performans Denetimi
 
 
 
 
 
 1.  
Yeni Tüketici Kanunu: Kapıdan Satışlar Ve Kampanyalı Satışlar
 
 
 
 
 
 1.  
Kamu Yönetiminde Reform Öncesi Son Bakış: İl Özel İdareleri
 
 
 
 
 
 1.  
Kamu Yönetimi Temel Kanununda Unutulan Bir Birim: Köyler
 
 
 
 
 
 1.  
Saf Hukuk Teorisi Ve Hans Kelsen’in Devlet Anlayışı
insan bilimleri dergisi